Ads (728x90)

Kitab "Al-Ajwibah al-Ghaliyah fi 'Aqidah al-Firqah an-Najiyah"  dikaji selama bulan ramadlan 1437 H oleh Gus Moh Rumaizijat di komplek Nurul Huda pondok pesantren An Nur ngrukem. Kitab yang disusun oleh al-Habib Zainal Abidin bin Ibrahim bin Smith al-Alawi al-Husaini ini, berisi tentang keyakinan-keyakinan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terpenting, ajaran-ajaran yang harus diketahui oleh para santri dan pelajar ilmu agama yang dapat mendorong mereka menuju  ke jalan yang lurus, dan menyelamatkan mereka dari berbagai jalan yang dilewati oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan.
Berbagai persoalan dijawab oleh seorang ulama Madinah asli Jakarta ini mengenai amaliyah golongan Ahlussunnah wal Jamaah, yang selama ini dianggap oleh sebagian kelompok kecil umat Islam sebagai amalan yang menyimpang, padahal amaliyah tersebut telah dilakukan oleh generasi Islam terdahulu, yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabiut tab'in, dan terus hingga masa kita sekarang ini. Setiap jawaban disertai dengan dalil al-Qur'an, as-Sunnah, Atsar Sahabat, dan pendapat Imam Ahli ijtihad. (www.kutubuna.com)
Berikut kami lampirkan audio mp3 pengajian kitab al-Ajwibah al-Ghaliyah Fi ‘Aqidah al -Firqah an-Najiyah sbb :
1. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
2. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
3. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
4. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
5. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
6. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
7. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
8. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
9. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
10. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
11. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
12. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
13. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
14. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
15. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
16. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
17. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
18. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
19. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
20. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
21. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah
22. al-ajwibah al-ghaliyah fi `aqidah al-firqah an-najiyah

Pengajian kitab ini khatam pada tanggal 21 Juni 2016 M / 12 Ramadhan 1427 H. Semoga bermanfaat & menjadi amal sholeh beliau. Amiin.

Post a Comment